معرض الصور

Untitled-1

جراحی تیروئید
ادامه مطلب>>

204

جراحی پلک
ادامه مطلب>>

عنوان

کرج، چهارراه طالقانی، خیابان شهید بهشتی، جنب شهرکتاب، ساختمان پزشکان نور،واحد ۱۸

معلومات الاتصال

 تلفن: ۳۴۴۹۱۹۴۸ – ۰۲۶ 
               ۳۴۴۹۱۹۶۰ – ۰۲۶ 

phone: ۳۳۶۶۷۰۰ – ۰۹۹۰