لیفت صورت چیست؟

لیفت صورت چیست؟ لیفت صورت: ازبین رفتن نمای شادابی و جوانی صورت به عوامل مختلفی مانند جاذبه زمین، وراثت ، عوامل محیط و استرس وابسته می باشد. این تغییرات ایجاد شده با افزایش سن در پوست، در بافت نرم [...]

0 ادامه مطلب