جراحی لاپاراسکوپی آپاندیس در کرج

جراحی لاپاراسکوپی آپاندیس در کرج جراحی لاپاراسکوپی آپاندیس در کرج ،جراحی لاپاراسکوپی آپاندیس یک روش جراحی است که برای برداشتن آپاندیکس (عفونت آن) استفاده می شود. آپاندیکس یک سازمان کوچک و [...]

0 ادامه مطلب

جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا در کرج

جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا در کرج جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا در کرج ،جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا، یا کولسیستکتومی لاپاراسکوپی، یک روش جراحی کم تهاجمی برای برداشت کیسه صفرا است. در این روش، [...]

0 ادامه مطلب

جراحی کیسه صفرا در کرج

جراحی کیسه صفرا در کرج جراحی کیسه صفرا در کرج- سنگ کیسه صفرا ماده‌ ای سفت و شبیه سنگ مرمر است که بیشتر از جنس کلسترول و بیلی‌روبین تشکیل شده و در کیسه صفرا به وجود می آید. ممکن است سنگ صفرا علائم [...]

0 ادامه مطلب

عمل لاپاراسکوپی

عمل لاپاراسکوپی با گسترش علم پزشکی، امروزه عمل لاپاراسکوپی ، یک عمل جراحی مناسب برای جایگزینی با بسیاری جراحی های باز غیر لازم می باشد، برای این عمل جراحی از دستگاه لاپاراسکوپی استفاده می شود. [...]

0 ادامه مطلب